Él az Úr és vár reánk

Él az Úr és vár reánk

Jézus Krisztus tegnap és ma, mindörökké ugyanaz
Nem marad el tőlünk soha, ha reményünk Őbenne van
Igazsága, békéje nem lankad, meggyógyul a sánta, lát a vak
Isten kegyelméből nincs erő mely kiragad –
Aki hisz Őbenne örökké vele marad!

Útját nem állja semmi –nincs előtte gát –
Annyira szerette az embert:értünk vállalta a halált!
Az örök szövetség vére által, rendíthetetlen országot adott
Jézus Krisztus hatalmas Főpapunk
A Békesség Istene emesztő tűz – a mi Urunk!

A Szeplötelen Tiszta és Szent - dicsössége beragyogja az új hazát
Hol nem lesz többé éjjel és nem lesz több halál.
Trónusaiból az élet vize árad, két ága között az élet fája áll
Boldog aki hisz és megtartja szent Igéje szavát
Osztályrészét elnyeri, mert igérete áll.
Ámen