„A bűnösök közé számláltatott…” – Ézs. 53:12

„A bűnösök közé számláltatott…” – Ézs. 53:12

Miért engedte Jézus, hogy a bűnösök közé számlálják? E lenyűgöző leereszkedésnek számos erőteljes oka van. Emberi természetet magára öltve az Úr Jézus még jobb Védőügyvédünkké tudott válni. Egyes bírósági tárgyalásokon a védőügyvéd mintegy azonosul a klienssel, s a törvény szemében egyikőjük sem független a másiktól. Na már most, mikor a bűnöst az isteni törvényszék elé állítják, akkor maga Jézus jelenik meg ott. Ő áll ki, hogy a vádlásokat megválaszolja. Rámutat az oldalára, kezeire, lábaira, és ezáltal mintegy kihívást intéz az isteni Igazságszolgáltatás felé, hogy az általa képviselt bűnösök ellen akkor most milyen vád is hozható fel; kiontott vérét hozza fel védelmükként, méghozzá oly diadalmasan – hiszen közéjük számláltatott, és sorsközösséget vállalt velük! –, hogy a Bíró kijelenti: „Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!” (Jób 33:24)

A mi Úr Jézusunkat a bűnösök közé számlálták – azért, hogy azok megérezhessék, amint szívüket az Úr önmaga felé vonja. Mert ugyan melyikünk félne egy olyan valakitől, aki ugyanazon listán szerepel, mint amelyen mi is? Bizonyosan bátran jöhetünk Hozzá, és ismerhetjük be előtte bűnösségünket. Az ugyanis, aki közénk számláltatott, nem fog kárhoztatni minket. Merthogy nem azért lett-e bejegyezve az Úr Jézus a bűnösök listájára, hogy mi a szentek vörös listájára kerülhessünk? Krisztus szent volt, beírva a szentek közé; mi bűnösök, bejegyezve a bűnösök közé. Erre Ő átíratja nevét abból a listából ide, a fekete, vádló listára; a nevünket kiveszi a vádiratból, és beírja az isteni elfogadottság jegyzékébe – mivelhogy Jézus és az Ő népe között tökéletes áthelyezés történt. Minden „vagyonunkat”, azaz a nyomorúságunk és bűneink teljességét Jézus mind elvette; és mindaz, amivel Ő rendelkezik, a miénk lesz. Igazságosságát, szent vérét, és mindent, ami az Övé, nekünk adja hozományként. Örvendezz hát, hívő testvérem, hogy eggyé válhattál e drága Személlyel, akit a bűnösök közé számláltak; és bizonyítsd be, hogy valóban üdvösségre jutottál – azáltal, hogy nyilvánvaló módon azok közé számítod magad, akik szintén új teremtések Krisztusban. – C.H. Spurgeon