ansi blogja

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az Édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!!!

Néhány mondat a keresztyén misszióról Gomdolatok - C.H. Spurgeon (1834-1892)

1. Embereket halászni annyit jelent, mint embereket Krisztushoz és nem a mi „zsinagógánkhoz” vezetni. A misszió lényege nem a magunk köreinek erősítése és növelése. Isten országának terjedése nem egy egy hívő közösség növekedését jelenti. Fő célunk nem a vélemények korrigálása, hanem az emberek újjászületése. Nekünk Krisztushoz kell őket vezetni, nem a mi Krisztusról alkotott nézeteinkhez. Az emberhalászat tehát nem prozelitaszerzést jelent azaz nem „áttérőkre” hanem „megtérőkre” van szükségünk.

2. Misszióra nem azért van szükség az egyházban, hogy az év végi névjegyzék növekedéséről számolhassunk be. Ha megnem tértekkel növeljük a gyülekezet létszámát, akkor csak gyöngítjük és megalázzuk a gyülekezetet. Így a látszólagos nyereség valóságos veszteség. Én nem vagyok ellensége általában a statisztikának, mert a statisztika jó dolog ha pontosan és helyesen használjuk. Ámde azt is tudjuk, hogy a statisztika csalóka is lehet, mivelhogy Isten Lelkének a munkája nem mutatható ki táblázatokon s hogy egy templom vagy egyház áldását nem lehet számokkal mérni.

3. A misszió célja az, hogy a Szentlélek Isten létrehozza az újjászületés csodáját az emberekben. Az újjászületés a misszió célja. Az újjászületés valóságos változást jelent az ember egész természetében, s ezáltal egy új alaperő beplántálását jelenti az ember belsejébe. A Szentlélek új, mennyei, halhatatlan természetet teremt mibennünk, ezt a természetet nevezi a Szentírás „pneumának” a pszychével szemben.

A pogányok halnak, egyre halnak még ma is anélkül, hogy az üdvösséghez való egyetlen utat és egyetlen nevet ismernék, amely adatott az ég alatt az embernek, hogy Benne örök életet nyerjenek…

Hogyan memorizálod az Igét?

Az Ige memorizálása fontos és erős eszköz a lelki növekedéshez. A Biblia azt mondja, ha ezt tesszük, segíthet bennünket, hogy ne bukjunk el a kísértésben. A Zsoltárok 119:11 ezt mondja: "Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened."

Ha még soha nem tanultál meg igeverseket kívülről, lehet, hogy ez ijesztőnek tűnik. De meg tudod csinálni! Bárki meg tudja csinálni. Nem számít, hogy milyen okosnak gondolod magad, vagy hogy milyen jól tudsz más dolgokat memorizálni.

Így csináld:1. Válassz egy igeverset, amely szól hozzád. Ne válassz olyan igeverset, amiről azt gondolod, hogy ezt meg kellene tanulnod. Azért tanuld meg, mert változást hoz az életedbe.

2. Mondd el a helyét az igevers előtt és után. Az igevers helye az, ahol az igevers található a Bibliában, ezt a legnehezebb megjegyezni. Könnyítsd meg azáltal, hogy hangosan kimondod az igevers előtt és után is.

3. Hangosan olvasd el az igeverset, többször egymás után. Arra emlékszünk, amit mondunk, nem arra, amit olvasunk. Így jegyezzük meg a dolgokat, amiket megpróbálunk megtanulni.

4. Pontosan tanuld meg. Ne próbáld meg manipulálni a Szentírást, mielőtt megtanulod. Tanuld meg úgy, ahogy a Bibliában van.

5. Kezdd azzal, hogy megtanulsz hetente egy igeverset. Idővel képes leszel hetente két igeverset is megtanulni, de kezd lassan. Ha megtanulsz hetente egy igeverset, akkor egy év alatt 52 igeverset tanulsz meg - ezek a legfontosabb igeversek, amit egy kereszténynek meg kell tanulnia! Ha kettőt tanulsz meg hetente, az egy év alatt több, mint 100 lesz. Virtuális Biblia leszel a legtöbb emberhez képest.

Ismerek olyan embereket, akik egész könyveket megtanultak a Bibliából. Nem zsenik. Csak elhatározták, hogy meg fogják tenni, fejezetről fejezetre.

Beszéljünk róla:

Milyen módszerrel tanulsz igeverseket? Jól működik? Kellene esetleg valamit változtatnod Isten igéjének megtanulásával kapcsolatban, hogy még hatékonyabb legyél?

A sátánt nem érdekli a nem alkalmazott bibliatanulmány

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.” Máté 7:24

Befogadás, olvasás, kutatás, megjegyzés és válaszolás – mind haszontalan Isten Igéjének tanulmányozása közben, hogyha nem ültetjük át az egészet a gyakorlatba. Az ige cselekvőivé kell válnunk! (Jakab 1:22)

Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz lépés, mert a Sátán minden erejével harcol ellene. Annyit tanulmányozhatod a Bibliát, amennyit csak szeretnéd – ő nem törődik vele, amíg nem akarod átültetni a gyakorlatba azt, amit megtanultál. Becsapjuk saját magunkat, amikor azt gondoljuk, hogy hallva, olvasva vagy tanulmányozva az igazságot egyúttal magunkévá is tesszük azt.

Izgatottan készülődhetsz a következő képzésre vagy szemináriumra, Bibliai konferenciára – de hiába, ha nem volt időd alkalmazni azt, amit megtanultál. El fogod felejteni a tanultakat a következő alkalomra. Alkalmazás nélkül minden bibliatanulmányozásunk hiábavaló. Jézus azt mondja: „Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.” Máté 7:24

Jézus arra is rámutatott, hogy igazságnak való engedelmesség (és nem csupán a igazság ismeretének) gyümölcse Isten áldása: „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekszetek.” Jn 13:17

Nem szeretném eltúlozni a bibliatanulmányozó csoporthoz való tartozás értékét; de mindig tanulunk másoktól olyan igazságokat, amelyekre magunktól nem jöttünk volna rá. Mások segíthetnek abban, hogy olyan dolgokat láss meg, amelyeket eddig nem vettél észre, és segíthetnek Isten igéjét a gyakorlatban is alkalmazniA legjobb módja annak, hogy az ige cselekvője légy az, hogyha írsz egy tervet annak a megvalósítására, amit Isten igéjéből olvasása és tanulmányozása során megértettél. Fejleszd szokássá, hogy mindig leírod, amit szeretnél megtenni.

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Róm 5:5 Káldi ford.)

A megbízásod magától Istentől jön

"Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba."

(János 17:18)

Ha te Krisztus követője vagy, Istentől kaptál egy küldetést ebben a világban. Nem csak azért vagy itt, hogy helyet foglalj el, és nem is csak azért, hogy a saját személyes céljaidért küzdj.

Megbízásod van, amit személyesen Istentől kapsz. Ha az ő családjába bekerülsz, megváltozik az életed. Új életcélt kapsz. Az életed már nem rólad szól többé, hanem az Istentől kapott küldetésről.
A saját küldetésed illeszkedik abba a misszióba, amit Isten az egész történelem idejére adott. Mindent, ami létezik, azért teremtett, mert akart egy családot. Nem volt szüksége sem a Földre, se más bolygókra, se a csillagokra. Azért teremtette őket, mert tudta, hogy lesznek olyanok, akik úgy döntenek majd, hogy a családja része szeretnének lenni.

A küldetést, amit Isten egykor Jézusnak adott, most az Ő Testének, az Egyháznak adja. Arra vágyik, hogy segítsünk másoknak a családja részévé válni. Jézus ezt így fogalmazta meg: "Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba." (János 17:18)

Ha ismerjük Jézust, akkor ez ránk is igaz! Mennünk kell, beszélnünk kell a barátainknak, a családunknak Róla. De nem állhatunk meg ennyinél. Isten nem teremtett olyan embert, akit ne akarna megváltani. Mindenkit szeret, aki csak a földön él.

Isten arra vágyik, hogy ezt a küldetést mindenhol megéljük: a családunkban, a közösségeinkben, az egész világon. Az ő missziója egyszerre lokális és globális. A Biblia így ír egy helyen: "Ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig." (Ézsaiás 49:6)

Oldalak

Feliratkozás RSS - ansi blogja csatornájára